AboutGovernance verleent diensten voor good governance en leiderschap. Wij benutten de gebruikelijke functionele spanningen binnen de organisatie om te investeren in  maximale integratie.  We duwen de neuzen niet allemaal dezelfde kant op maar brengen de synergie op een hoger plan. Door het vormen van een leading coalition kan de organisatie sneller, effectiever en met minder wrijvingswarmte uitvoering geven aan  strategische plannen.
Transitie van de Enterprise IT functie is voor ons een speciaal aandachtsgebied.  De technologische ontwikkelingen zorgen voor een tweede IT revolutie.  De IT functie heeft juist nú een groot en urgent belang bij goede aansturing om te komen tot transformatie. Om van de dure maar enorm remmende technologische erfenis af te komen én om met technologie nieuwe toegevoegde waarde te leveren aan de business.  Immers, alle business=IT. Wij bieden RvB's en RvC's  ondersteuning voor het juiste leiderschap en programmamanagement om de IT te transformeren voor de 21 eeuw. We doen dat multidisciplinair met gerennomeerde partners uit de wetenschap en dienstverlening. De brochure kunt u downloaden op de homepage hiernaast.
Verkeerd gebruik van macht kan de productieve dynamiek in de organisatie verstikken. Open en intensieve interactie tussen centrum en periferie is een succesfactor in de sprong van goed naar groots. Wanneer de macht niet kan worden tegengesproken of verrijkt, dreigt vervreemding, overmoed en mogelijk het einde van de organisatie. Kijkt u recente voorbeelden als Vestia, Amarantis, Inholland.

Onze verschillende leiderschapsdiensten brengen de informatie op tafel waarmee RvB en RvC hun verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de continuiteit van de organisatie
2002-2005 Your Web Site Corporation. All rights reserved.
AboutGovernanceGeavanceerde diensten voor governance en leiderschap