Building leading coalitions

WIKIPEDIA: Totaalvoetbal is een speelstijl in het voetbal, waarbij de spelers voortdurend van positie wisselen: verdedigers duiken op in de aanval, aanvallers verrichten verdedigende taken, terwijl zelfs de doelverdediger niet schroomt een voetballende actie te maken. Totaalvoetbal nog steeds in zwang bij FC Barcelona.

Totaal voetbal is fabelachtig mooi om te zien, maar vergt veel vakmanschap van de manager om op te bouwen. In veel organisaties is de realiteit dan ook wel anders: veel mensen zitten bovenop hun specifieke rol en functionele verantwoordelijkheid  in de organisatie, hebben veel moeite om verder te kijken dan dat. Hebben soms ook weinig respect en begrip voor de andere functionele rollen in de organisatie.  Dan is onderlinge coordinatie een drama met als gevolg balverlies, tempoverlies, chagrijn en tegengoals. het werkt beter om vanuit het totaal te vertrekken en dan daarbinnen de eigen rol, bijdrage en kwaliteit te definieren.

Wij kunnen uw mensen en uw organisatie in die groei naar totaalvoetval ondersteunen. Dat gaat in een aantal fasen:

Allereerst gaan we op zoek naar de strategische wil, de condities, de mensen, het lerend vermogen. Wij gaan in op de aard van het leiderschap en de strategische intenties die er al of niet zijn. We zoeken naar de houding en het gedrag van de missie-kritische managers en professionals binnen de organisatie, we gaan een het gesprek aan met de ondernemingsraad, de raad van toezicht en hun kijk op de organisatie.

Vervolgens gaan we op weg om de winnende coalitie op te bouwen. We stellen in afstemming met de directie een coalitie samen van managers en professionals die de strategie kunnen maken of breken. Dat kan om tientallen gaan, strategisch topmanagement, hoger middenkader, de vakmatige topexperts. In ieder geval de belangrijkste spelers die nodig zijn in het strategisch spelconcept van de organisatie.

De vorming van deze coalitie verloopt via de bekende fasen 'forming, storming, norming & performing'. Wij zorgen ervoor dat alle thema's rond vertrouwen, veiligheid, verantwoordelijkheid, oud zeer, zorg en frustratie op de juiste wijze worden geadresseerd. En zo nodig grijpen we samen met het leiderschap in de organisatie in op de samenstelling van de coalitie. Op basis daarvan ontstaat de juiste 'flow' binnen het team waardoor zij met elkaar tot totaalvoetbal gaan komen.

De winning coalition die zo is ontstaan krijgt vervolgens maximale toegang tot de real time strategische informatie. We richten daartoe een optimaal  geintegreerde informatievoorziening in over de voortgang van de strategie, het verandervermogen van mensen en werkprocessen, de kosten en winstontwikkeling, het gedrag van de klant.  De professionals uit de staven leveren daartoe een permanente stroom van overzichtelijke analyses, scenario's en best practices aan. Andere informatie ten behoeve van de coalitie komt just in time uit bijvoorbeeld klantsessies, incident analyses, masterclasses, whitepapers, gesprekken met OR en RvT leden enzovoorts.

De coalitie komt regelmatig en frequent bijeen en werkt zich via 'plan, do, check, act' door de staat van de strategieuitvoering heen. de coalitie wordt door ons gefaciliteerd met werkvormen die passen bij de opgave. Wij zoeken actief naar de te verwachten functionele spanningen en maken preventieve taak- en territoriumafspraken tussen de deelnemers. De coalitie werkt altijd vanuit action learning: actie en reflectie gaan hand in hand, de snelheid van de leercurve is bijzonder belangrijk in de ontwikkeling van de organisatie.

Al vanaf de start werken we aan een overdracht van onze kennis en vaardigheid naar mensen in uw eigen organisatie. Zij kunnen na verloop van tijd het ondersteunen van de winning coalition overnemen, met zonodig en  nu en dan een check-up.


AboutGovernanceGeavanceerde diensten voor governance en leiderschap