Speaking  truth to power.

Als de ondernemer niet meer groeit, groeit de onderneming ook niet meer. Een bekend leiderschapsrisico: als u als directeurof manager geïsoleerd komt staan,  krijgt u niet meer de hele werkelijkheid en waarheid onder ogen geduwd door de mensen uit uw omgeving. Dat is riskant voor de organisatie, want op zeker moment zit u ernaast en mist u de slag.

In onze praktijk zien we organisaties hierdoor ernstig stagneren in hun groei.  Doordat de persoon in de leiderschapspositie repetitief gedrag en macht laat zien, loopt de organisatie de verkeerde kant op. Zo'n syndroom kan eindigen in een persoonlijke catastrofe voor de directeur of manager manager en kan grote schade toebrengen aan de organisatie.

Daarom onze dienst "Speaking truth to power", de hele waarheid spreken tegen de machthebber. Gebruikelijke evaluaties en toezichtsprocessen gaan nogal mank aan kwaliteit, ook 360 graden beoordelingen leveren nooit een volledig beeld. Mensen vinden het vaak vervelend om iets negatiefs te zeggen tegen hun collega, baas of zakenpartner, willen niet herkend worden met hun kritiek, zeggen het dus maar half of verpakt.

Wij echter gaan aan de slag om de volle waarheid op tafel te krijgen. Door interviews met de mensen in uw omgeving die er volgens u toe doen. We interviewen ook een aantal mensen waar u zelf niet direct aan zou hebben gedacht. We doen observaties van de manier waarop de mensen in uw omgeving met u omgaan, we praten met mensen uit de omgeving van het bedrijf (adviseurs, accountants). En we zetten een aantal standaard vragenlijsten uit, onder andere bij uzelf. En vooral, we hebben één of meer persoonlijke gesprekken met uzelf, over uw ideeën, wensen, zorgen. Want het kan ook zijn dat u zelf de waarheid erg filtert en als dat zo is ligt de oplossing bij uzelf.

We presenteren onze bevindingen aan u en aan u alleen in een journalistiek verslag met daarin de trends en topics uit de waarheidsvinding. In een heldere samenhang gezet, met een advies over de kansen die u heeft en mogelijke scenario's over hoe verder. Als u dat u dat niet wilt, gaat het niet verder de organisatie in. Als u er daarvoor kiest kunnen we u en uw organisatie helpen bij het weer openzetten van de kanalen.

De procedure duurt circa 4 weken en vergt van ons 10 werkdagen. We hebben veel ervaring met deze aanpak, zowel in familiebedrijven als in profit en non- profit organisaties kunnen we van dienst zijn.
AboutGovernanceGeavanceerde diensten voor governance en leiderschap